SHKALLËT

Shkallët qartazi i japin mundësi publikut që “ta zotërojë” monumentin si dhe ta shikojnë qytetin me një sy të ri. Pas ngjitjes në majë të piramidës, një platformë e posaçme mundëson shijimin e një panorame të mrekullueshme. Në trarët prej betoni janë shtuar shkallare, në mënyrë që vizitorët të kenë mundësi të lëvizin të sigurt mbi këtë ish-muze të diktatorit, për t’u ngjitur në majë të piramidës.

DESTINACIONET

Shtimi i destinacioneve, si në pjesët e brendshme ashtu edhe në ato të jashtme, mundëson një vizitë të plotë në të gjithë ndërtesën. Kjo i jep karakter human dhe i bën aktive zonat përreth. Karakteri jospecifik i kubave mundëson gjithashtu që ata të transformohen lehtë si dhe të përdoren me funksione të ndryshme. Ne kemi zbatuar një sistem modular, i cili mundëson ndërtim të shpejtë dhe transportim të lehtë.

HAPJA

Eliminimi i xhamave nga të gjitha pikat hyrëse mundëson lidhjen e drejtpërdrejtë me mjediset e jashtme. Ndërtesa shkrihet me mjedisin përqark dhe aksesohet pa pengesa. Nuk ekziston kështu një kufi i qartë e i prerë mes mjediseve të brendshme dhe atyre të jashtme. Monumenti, dikur i frikshëm dhe armiqësor, shndërrohet në një hapësirë mikpritëse dhe tërheqëse, duke i mbrojtur kështu banorët e Tiranës nga kushtet atmosferike.

PEIZAZHI

Rrethinat e piramidës janë po aq me vlerë sa edhe vetë ndërtesa. Strategjia e përgjithshme është riparimi, lidhja dhe aktivizimi. Sipas projektit të propozuar, kjo mund të bëhet duke shtuar një program në mjediset e parkut. Funksionet mund “t’i tejkalojnë” strukturat e tyre dhe të përzihen me natyrën. Banorët e Tiranës do të kenë një hapësirë më tepër për të kaluar kohë cilësore në këtë park. nga projekti fillestar do të modifikohen duke shtuar rampa dhe shkallë për të përmirësuar orientimin përreth monumentit.

Imazhet: © MVRDV
Të drejtat e autorit: MVRDV 2021 – (Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries, Frans de Witte, Fokke Moerel, Wenchian Shi, Jan Knikker)
Imazhet: © MVRDV
Të drejtat e autorit: MVRDV 2021 – (Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries, Frans de Witte, Fokke Moerel, Wenchian Shi, Jan Knikker)