Thirrje per Tender #2

Datë 11.06.2024

Qendra Piramida shpall tenderin për Sigurimin e pasurisë dhe invetarit ekonomik.

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.


Afati i dorezimit te aplikimeve : 20 Qershor 2024


Per te shkarkuar dokumentacionin, ju lutem te vizitioni KËTË LINK.

Thirrje per Tender #1

Datë 30.05.2024

Qendra Piramida shpall të hapur thirrjen për tender mbi shërbimin e plotë të sistemeve të sigurisë dhe mbikqyrjes si dhe në mirëmbajtjen e tyre.

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.


Afati i dorezimit te aplikimeve : 17 Qershor 2024


Per te shkarkuar dokumentacionin, ju lutem te vizitioni KËTË LINK.

Thirrje për shprehje interesi për ambjente tregtare me qira – Qendra Piramida

Datë 10.01.2024

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.

Qëllimi i kësaj thirrje për shprehje interesi është t’iu japë aplikantëve mundësinë për të
konkurruar për hapësira të lira me qira në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre të biznesit.

Mëso më shumë në KËTË LINK.

Shkarko thirrjen për shprehje interesi në KËTË LINK.

Pozicion Vakant

Datë 29.12.2023

A jeni gati për të koordinuar proçeset e mirëmbajtjes në Qendren Piramida? Ne po kërkojmë një person të aftë për të siguruar performancë të nivelit të lartë të objektit.
Koordinimi i këtyre proçeseve në Qendrën Piramida në Tiranë është një rol vendimtar që përfshin mbikëqyrjen e mirëmbajtjes dhe funksionimit efikas të kësaj strukture ikonike.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.


Kualifikimet dhe kompetencat e nevojshme:


-Diplomë Bachelor në Inxhinieri, Arkitekturë ose një fushë përkatëse studimi;
-3 deri në 5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm, mundësisht në një objekt të madh ose qendër multifunksionale;
-Ekspertizë teknike në sistemet Hvac, elektrike dhe hidraulike.
-Aftësi në kontrrollin dhe mirëmbajtjen e sistemeve (BMS) dhe software-t përkatëse
-Aftësi analtike dhe vleresim te situatave komplekse duke gjetur zgjidhjet efikase.
-Koordinimi me kontraktorët e jashtëm për mirëmbajtje dhe riparime të specializuara do të jetë pjesë e përgjegjësive tuaja. Kjo mund të përfshijë punësimin e profesionistëve për detyra që kërkojnë ekspertizë specifike
Nëse jeni i interesuar dhe mendoni se keni aftësitë dhe përvojën e nevojshme për këtë pozicion, aplikoni këtu.

Thirrje për shprehje interesi për ambjente tregtare me qira – Qendra Piramida

Datë 26.05.2023

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.

Qëllimi i kësaj thirrje për shprehje interesi është t’iu japë aplikantëve mundësinë për të
konkurruar për hapësira të lira me qira në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre të biznesit.

Mëso më shumë në KËTË LINK.

Shkarko thirrjen për shprehje interesi në KËTË LINK.

Thirrje per Tender #1

Datë 30.05.2024

Qendra Piramida shpall të hapur thirrjen për tender mbi shërbimin e plotë të sistemeve të sigurisë dhe mbikqyrjes si dhe në mirëmbajtjen e tyre.

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.


Afati i dorezimit te aplikimeve : 17 Qershor 2024


Per te shkarkuar dokumentacionin, ju lutem te vizitioni KËTË LINK.

Thirrje për shprehje interesi për ambjente tregtare me qira – Qendra Piramida

Datë 10.01.2024

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.

Qëllimi i kësaj thirrje për shprehje interesi është t’iu japë aplikantëve mundësinë për të
konkurruar për hapësira të lira me qira në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre të biznesit.

Mëso më shumë në KËTË LINK.

Shkarko thirrjen për shprehje interesi në KËTË LINK.

Pozicion Vakant

Datë 29.12.2023

A jeni gati për të koordinuar proçeset e mirëmbajtjes në Qendren Piramida? Ne po kërkojmë një person të aftë për të siguruar performancë të nivelit të lartë të objektit.
Koordinimi i këtyre proçeseve në Qendrën Piramida në Tiranë është një rol vendimtar që përfshin mbikëqyrjen e mirëmbajtjes dhe funksionimit efikas të kësaj strukture ikonike.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.


Kualifikimet dhe kompetencat e nevojshme:


-Diplomë Bachelor në Inxhinieri, Arkitekturë ose një fushë përkatëse studimi;
-3 deri në 5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm, mundësisht në një objekt të madh ose qendër multifunksionale;
-Ekspertizë teknike në sistemet Hvac, elektrike dhe hidraulike.
-Aftësi në kontrrollin dhe mirëmbajtjen e sistemeve (BMS) dhe software-t përkatëse
-Aftësi analtike dhe vleresim te situatave komplekse duke gjetur zgjidhjet efikase.
-Koordinimi me kontraktorët e jashtëm për mirëmbajtje dhe riparime të specializuara do të jetë pjesë e përgjegjësive tuaja. Kjo mund të përfshijë punësimin e profesionistëve për detyra që kërkojnë ekspertizë specifike
Nëse jeni i interesuar dhe mendoni se keni aftësitë dhe përvojën e nevojshme për këtë pozicion, aplikoni këtu.

Thirrje për shprehje interesi për ambjente tregtare me qira – Qendra Piramida

Datë 26.05.2023

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.

Qëllimi i kësaj thirrje për shprehje interesi është t’iu japë aplikantëve mundësinë për të
konkurruar për hapësira të lira me qira në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre të biznesit.

Mëso më shumë në KËTË LINK.

Shkarko thirrjen për shprehje interesi në KËTË LINK.

Thirrje per Tender #1

Datë 30.05.2024

Qendra Piramida shpall të hapur thirrjen për tender mbi shërbimin e plotë të sistemeve të sigurisë dhe mbikqyrjes si dhe në mirëmbajtjen e tyre.

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.


Afati i dorezimit te aplikimeve : 17 Qershor 2024


Per te shkarkuar dokumentacionin, ju lutem te vizitioni KËTË LINK.

Thirrje për shprehje interesi për ambjente tregtare me qira – Qendra Piramida

Datë 10.01.2024

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.

Qëllimi i kësaj thirrje për shprehje interesi është t’iu japë aplikantëve mundësinë për të
konkurruar për hapësira të lira me qira në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre të biznesit.

Mëso më shumë në KËTË LINK.

Shkarko thirrjen për shprehje interesi në KËTË LINK.

Pozicion Vakant

Datë 29.12.2023

A jeni gati për të koordinuar proçeset e mirëmbajtjes në Qendren Piramida? Ne po kërkojmë një person të aftë për të siguruar performancë të nivelit të lartë të objektit.
Koordinimi i këtyre proçeseve në Qendrën Piramida në Tiranë është një rol vendimtar që përfshin mbikëqyrjen e mirëmbajtjes dhe funksionimit efikas të kësaj strukture ikonike.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.


Kualifikimet dhe kompetencat e nevojshme:


-Diplomë Bachelor në Inxhinieri, Arkitekturë ose një fushë përkatëse studimi;
-3 deri në 5 vjet përvojë në një rol të ngjashëm, mundësisht në një objekt të madh ose qendër multifunksionale;
-Ekspertizë teknike në sistemet Hvac, elektrike dhe hidraulike.
-Aftësi në kontrrollin dhe mirëmbajtjen e sistemeve (BMS) dhe software-t përkatëse
-Aftësi analtike dhe vleresim te situatave komplekse duke gjetur zgjidhjet efikase.
-Koordinimi me kontraktorët e jashtëm për mirëmbajtje dhe riparime të specializuara do të jetë pjesë e përgjegjësive tuaja. Kjo mund të përfshijë punësimin e profesionistëve për detyra që kërkojnë ekspertizë specifike
Nëse jeni i interesuar dhe mendoni se keni aftësitë dhe përvojën e nevojshme për këtë pozicion, aplikoni këtu.

Thirrje për shprehje interesi për ambjente tregtare me qira – Qendra Piramida

Datë 26.05.2023

“Rijetësimi i Piramidës së Tiranës” është një projekt i përbashkët midis Bashkisë së Tiranës dhe AADF, që përfshin transformimin e Piramidës në një qendër edukimi multi-funksionale teknologjie për të rinjtë.

Në një pjesë kryesore të godinës do pozicionet TUMO Tirana ndërkohë që pjesa tjetër e
mjediseve do t’iu ofrohen me qira subjekteve nga sektorë të tillë si: Start Up, biznese nga industria e teknologjisë digjitale, industritë krijuese, artet, arsimi dhe media. Gjithashtu, qendra do të strehojë biznese nga sektori i retail, ushqim dhe pije, zyra për organizatat vendase dhe ndërkombëtare, etj.

Qëllimi i kësaj thirrje për shprehje interesi është t’iu japë aplikantëve mundësinë për të
konkurruar për hapësira të lira me qira në pjesën e brendshme dhe të jashtme. Aplikantët e interesuar duhet të paraqesin propozimet e tyre të biznesit.

Mëso më shumë në KËTË LINK.

Shkarko thirrjen për shprehje interesi në KËTË LINK.

Konkurs për dizenjimin e logos të Qendrës Piramida

Datë 01.03.2023

Me përfundimin e rikonstruksionit të godinës dhe në kuadrin e promovimit të imazhit dhe të identitetit të ri të institucionit, Qendra Piramida shpall konkursin për krijimin e logos së re.

Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkurs dhe të paraqesin propozimet dhe punimet e tyre. Buxheti limit për këtë konkurs është USD 5,000.

Punimet duhet të dorëzohen në format elektronik, brenda datës 31 Mars 2023, ora 12:00 am në adresën prokurime@piramida.edu.al.

Kryeministri u shpreh se kjo nismë shënon një tjetër hap të madh në përmirësimin e qytetit së Tiranës. “Më vjen mirë që është krijuar kjo amalgamë forcash dhe energji, një tjetër hap i madh konkret në rrugë të ndryshme të problemeve të bukura në Tiranë. “Është diçka e mirë për mua që ky vend po kthehet në një destinacion energjik të bukurisë sepse potenciali është këtu”, tha Rama. Ai vlerësoi kryebashkiakun Veliaj për dallimet e bëra për zgjimin e Tiranës nga gjumi dhe transformimi i saj në këto vite. “Kemi pasur shumë ndër vite dhe kemi diskutuar me Erionin që në fillim kur mori mandatin për të zgjuar Tiranën nga gjumi. Vazhdimisht shtrohej pyetja: çfarë të ishte që mund të mbante ndërtesën e gjallë? Është e vërtetë që në fund erdhëm në pikën që kjo godinë t’u shkojë fëmijëve dhe të rinjve”, tha Rama.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, argumenton se bashkëpunimi me AADF do të sigurojë suksesin e projektit. Pas sheshit “Skenderbej” dhe Pazarit të Ri, ky projekt do t’i sigurojë Tiranës një tjetër perlë me vlerë. Natyrisht, fokusi parësor do të jetë tek ata që janë në shkollë, veçanërisht ata në klasat e 9-ta dhe të 10-ta, por do të kemi programe të veçanta edhe për ata që janë më të rritur, si studentët e universitetit. Qëllimi është të udhëtosh në një vend të bukur, jo në një shkollë tjetër ku nxënësit duhet të shkojnë për të fituar një notë, por në një hapësirë që nuk është vetëm në qendër të qytetit, por edhe thesari më i vlefshëm i qytetit.

Gjatë ceremonisë së fillimit të punimeve të Piramidës së Tiranës, Z. Martin Mata, Bashkëdrejtor i AADF-së deklaroi “Pas 35 vitesh, sot jemi mbledhur këtu për të nisur rindërtimin dhe për të garantuar të ardhmen, jo përjetësinë. Në AADF, motoja jonë është “E ardhmja është sot”, dhe në punën tonë, ndër vite kemi kuptuar se nëse duam të ndikojmë në këtë vend, koha është gjithmonë sot për të garantuar një të nesërme më të mirë”.

Populli i Shqipërisë vazhdon të thotë se historia e Shqipërisë është duke u krijuar dhe populli i saj është krijuesi”, citon në fjalën e saj ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, znj. Yuri Kim, gjatë ceremonisë së vënies së gurit të Piramidës së Tiranës.

“Është emocionuese. Ndërtimi është afër fundit. Ne kemi hapur objektin dhe e kemi përshtatur në një mënyrë që të krijojë më shumë hapësirë dhe akses për publikun. Kemi nisur testimin e shkallëve, për t’u dhënë më shumë siguri personave që do t’i përdorin. Po punojmë me fasadën për ta mbajtur sa më të hapur. Ajo bëhet më e fortë dhe më pëlqen sepse bëhet më racionale dhe më historike, gjë që u jep përgjigje shumë njerëzve që diskutojnë pse po e bëjmë këtë, pse po e mbajmë strukturën kështu dhe ky është mesazhi”, theksoi Mass.