TUMO Tirana

Në Shqipëri, kjo qendër inovatore vjen si një nismë e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Nxënësit në TUMO Tirana kanë në dispozicion nje hapësirë moderne me laboratorë mësimorë, auditore, studio muzikore dhe e shumë ambiente te hapura studimi.

Qendra TUMO është një organizatë jo fitimprurëse e themeluar nga Fondacioni Simonian për Arsimin. Për herë të parë, qendra u hap ne Jerevan, Armeni në vitin 2011. Gjatë viteve të fundit, qendra ka marrë një vëmendje të madhe ndërkombëtare për shkak të filozofisë së saj unike në fushën e edukimit. Për më tepër, shumë personalitete të rëndësishme kanë shprehur vlerësimin maksimal për TUMO, duke sjellë hapjen e qendrave në qytete si Parisi, Bejrut, Berlin, Moskë e më në fund dhe në Tiranë.

TUMO Tirana sjell risi në fushën e edukimit në Shqipëri, larg mënyrës tradicionale të të mësuarit në klasë. Studentët mësojnë në mënyrë të pavarur dhe plani mësimor ndiqet në anglisht, përmes një platforme të quajtur TUMO Path, e cila i lejon ata të krijojnë një plan të personalizuar duke ju përshtatur kurrikulës së shumëllojshme. Njohuritë që fëmijët fitojnë nga ky program mësimor do ti ndihmojnë ata në krijimin e një portofoli personal në fushat e: Programimit, Animacionit, Zhvilim Lojrash Kompjuterike, Dizajn Grafik, Filmografi, Robotikë, Muzikë dhe Modelim 3D.

HAPËSIRA TIK

Hapësira TIK në Shqipëri ka parë rritje të konsiderueshme vitet e fundit, me shfaqjen e programeve arsimore, komuniteteve dhe rrjeteve mbështetëse. Sipërmarrësit dhe startup-et po nxisin inovacionin dhe po sjellin risipër të përmbushur nevojat globale dhe lokale. Qeveria po luan gjithashtu një rol vendimtar në rritjen e aksesit në TIK përmes vizionit strategjik dhe liberalizimit të tregut.

Piramida e Tiranës do të luajë një rol qendror në nxitjen e këtij ekosistemi ICT që po lulëzon. Ajo do të shërbejë si një qendër për shkëmbimin e ideve dhe vizioneve, duke ofruar një forum publik gjithëpërfishrës për të ndarë dhe për të fituar njohuri. Me një larmishmëri funksionesh dhe eventesh, Piramida do të jetë një qendër aktivitetesh e hapur 24/7.

Transformimi i Piramidës në një ekosistem të hapur TIK është një tregues se si një ndërtesë mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e një epoke të re duke ruajtur historinë e saj.

ARTET

Arti luan një rol kyc në nxitjen e krijimtarisë dhe frymëzimin e perspektivave të reja. Mundësia për të ndarë dhe ekspozuar punën me publikun është thelbësore për artistët që të realizojnë vizionin e tyre.

Në Piramidën e Tiranës, ne jemi të përkushtuar për të kultivuar artet në Shqipëri. Me një gamë të larmishme ekspozitash, eventesh dhe programesh, Piramida do të shërbejë si një vend takimi për artistët me publikun.

Nëse jeni një artist apo thjesht i dashuruar pas artit, Piramida e Tiranës është vendi i përsosur për t’u frymëzuar, biseduar dhe për të krijuar.