APLIKO

[[[["field26","equal_to","Food and Beverage"]],[["show_fields","field27,field29"],["hide_fields","field35,field49,field48"]],"and"],[[["field27","equal_to","Box Exterior"]],[["show_fields","field29"],["hide_fields","field48,field49"]],"and"],[[["field48","equal_to","BE2"]],[["set_value",null,"121m2",null,"field31"]],"and"],[[["field29","equal_to","BE3"]],[["set_value",null,"121m2",null,"field31"]],"and"],[[["field29","equal_to","BE6"]],[["set_value",null,"90.3m2",null,"field31"]],"and"],[[["field29","equal_to","BE7"]],[["set_value",null,"121m2",null,"field31"]],"and"],[[["field48","equal_to","BE16"]],[["set_value",null,"121m2",null,"field31"]],"and"],[[["field26","equal_to","Digital Technology\/Electronics"]],[["show_fields","field49,field48"],["hide_fields","field35"]],"and"],[[["field49","equal_to","Box Exterior"]],[["show_fields","field48"],["hide_fields","field35"],["hide_fields","field29"]],"and"]]
1
Informacioni i Aplikantit
Emri i Subjektit
NIPT
Adresa
Qyteti
Rruga
Nr
Person kontakti
Emer
Mbiemer
Pozicioni
Telefon
Viti i themelimit
Numri i punonjesve
Xhiro Vjetore
Perzgjedhja e njesise
Siperfaqe m2
Cmimi minimal per m2 (€)
Oferta juaj per m2
Ngarkimi i dokumentave
Profili i kompaniserequired*
Ngarko File
Vertetim qe Kompania nuk eshte proces likujdimirequired*
Ngarko File
Ekstrakt QKBrequired*
Ngarko File
Vertetim qe Kompania s'ka detyrime taksashrequired*
Ngarko File
Certifikate e nr te punonjesverequired*
Ngarko File
Pasqyrat financiarerequired*
Ngarko File
Dëshmia e penalitetitrequired*
Ngarko File
Oferta financiarerequired*
Ngarko File
Vërtetim për mungesë padishrequired*
Ngarko File
Koncepti i Biznesit / Organizatesrequired*
Ngarko File
Previous
Next